PRIVACY VERKLARING DSV Media

PRIVACY VERKLARING DSV Media

In deze privacyverklaring van DSV Media omschrijven wij o.a. op welke wijze wij omgaan met persoonsgegevens die wij hebben verkregen bij inschrijvingen voor de nieuwsbrief, het doen van bestellingen en bij deelname aan mail & winacties gerelateerd aan activiteiten van magazine De Smaak van Italië/Little Italy. Voor activiteiten gericht op het werven en behoud van abonnees voor magazine De Smaak van Italië verwijzen wij u naar de desbetreffende privacy verklaring.

Voor deelname aan mail&winacties, het doen van bestellingen en het inschrijven voor de nieuwsbrief hanteren wij de volgende uitgangspunten:
– Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van veiligheidsmaatregelen, onder meer ter voorkoming dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

– We gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de websites relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kunnen wij en onze opdrachtgevers u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Soorten:
Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.
Transactie cookies worden gebruikt als u een bestelling heeft gedaan.
Marketing cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren zodat een aanbieding kan worden gedaan die in het verlengde van uw interesse ligt. Hierdoor kunnen aanbiedingen niet meer worden getoond als u ze reeds gezien heeft. We kunnen hiermee voorkomen dat u irrelevante aanbiedingen te zien krijgt.

– U kunt altijd de cookies op uw apparaat verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd.

– Wanneer u gebruik maakt van het contact- of inschrijfformulier verzamelen wij uw e-mailadres en naam/geslacht, IP adres, cookies. Dit kan per inschrijfformulier verschillen. U kunt zich ten alle tijde via de nieuwsbrief ook weer uitschrijven. Het vermelden van uw telefoonnummer is niet verplicht en geldt uitsluitend om contact met u op te nemen bij vragen. Overige gegevens die worden vastgelegd in het geval van het doen van bestellingen om deze te kunnen verzenden. Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen om u via onze nieuwsbrief te informeren over aan Italië gerelateerde informatie, activiteiten en aanbiedingen.

In bepaalde situaties kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden. Zoals:

– met leveranciers voor het verwerken en versturen van bestellingen;

– met bedrijven die deelnemen aan mail&winacties en prijzen ter beschikking stellen. Zij ontvangen alleen de noodzakelijke gegevens om de gewonnen prijs aan de desbetreffende winnaar(s) uit te keren. Gegevens van andere deelnemers die niet tot de winnaar(s) behoren, worden niet verstrekt, met uitzondering wanneer deelnemers hier expliciet toestemming voor hebben gegeven.
-met bedrijven en partners van De Smaak van Italië om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

-met bedrijven die wij inschakelen als dienstverleners. Wij zorgen dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Daar waar nodig sluiten wij bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mails worden uw gegevens verwerkt door OMG/Mailmedia (www.omg.nl). Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van *partner* worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. OMG/Mailmedia meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen.

Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Na uitvoering van uw bestelling, deelname aan onze acties of na uitschrijving van de nieuwsbrief worden uw gegevens 5 jaar bewaard. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor marketing-doeleinden. Als dit voor u ongewenst is dan kunt u dit altijd aangeven. Indien wetgeving ons verplicht gegevens langer dan 5 jaar te behouden (financiële administratie) dan zullen we dit opvolgen.

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen. Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten door een verzoek te versturen via info@dsvmedia.nl. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. .

Deze privacyverklaring gaat in per 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u ingeschreven staat. Hiermee bewaren we uw profiel tot het moment dat u aangeeft niet langer onze e-mails te willen ontvangen.

De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.

Rechten

Geef hier een overzicht van de rechten van betrokkenen. Zie bv. onderstaand voorbeeld van AP:

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een (schriftelijk) inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of van uw gegevens.

Wilt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

Contactgegevens
Neem contact met ons op via dit formulier.